ઈઝરાયલ અને હમાસની વચ્ચેની લડાઈ ફરી શરૂ થઈ છે. આ લડાઈ હવે સીરિયા સુધી પહોંચી છે.

ઈઝરાયલે સીરિયાની રાજધાની દમાસ્કસમાં હમાસના સ્થાને હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલામાં હમાસના ઘણા આતંકીઓ માર્યા ગયા હોવાનું માનવામાં આવે છે.

ઈઝરાયલનો હુમલો

હમાસે પણ ઈઝરાયલ પર પ્રતિહુમલો કર્યો હતો. હમાસના રક્ષાત્મક ડ્રોન્સએ ઈઝરાયલના શહેરો પર શેલિંગ કરી હતી.

હમાસનો પ્રતિહુમલો

ભારતે પણ આ લડાઈને ચિંતાજનક ગણ્યો છે. ભારતે તમામ પક્ષોને શાંતિ માટે પ્રયાસો કરવાની અપીલ કરી છે.

ભારતનું વલણ

આ લડાઈના પરિણામો ગંભીર હોઈ શકે છે. આ લડાઈથી વિસ્તારમાં અસ્થિરતા વધી શકે છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધો પર પણ અસર પડી શકે છે.

લડાઈના પરિણામો

આ લડાઈનો અંત ક્યારે થશે તે અનિશ્ચિત છે. જો આ લડાઈ ચાલુ રહી તો તે વિસ્તારમાં ગંભીર સંકટ તરફ દોરી જઈ શકે છે.

લડાઈનો અંત

ઈઝરાયલ અને હમાસની વચ્ચેની લડાઈ વિસ્તાર માટે ખૂબ જ ચિંતાજનક છે. આ લડાઈનો અંત શાંતિપૂર્ણ રીતે થાય તેવી આશા છે.