ઇઝરાયેલ અને પેલેસ્ટાઇન વચ્ચેના તણાવમાં ફરી એકવાર વધારો થયો છે. ઇઝરાયેલે ગાઝા પર હવાઈ અને સૈન્ય હુમલાઓ ચલાવ્યા છે, જેના કારણે ઘણા લોકોના મોત થયા છે અને મિલિયનો લોકો વિસ્થાપિત થયા છે.

ઇઝરાયેલના હુમલાઓના કારણે ગાઝામાં ભારે નુકસાન થયું છે. મકાનો, શાળાઓ અને હોસ્પિટલો તબાહ થઈ ગઈ છે. લોકો ભૂખ અને બીમારીથી પીડાઈ રહ્યા છે.

ગાઝામાં હાલ ચારે બાજુ હાહાકાર છે. લોકો ભય અને અસ્થિરતામાં જીવી રહ્યા છે.

ઇઝરાયેલના હુમલાઓમાં ઘણા લોકોના મોત થયા છે. હજારો લોકો વિસ્થાપિત થયા છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય ઇઝરાયેલ અને પેલેસ્ટાઇન વચ્ચેના તણાવ વિશે ચિંતિત છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રોએ બંને પક્ષોને સંઘર્ષને શાંતિપૂર્વક ઉકેલવા માટે આગ્રહ કર્યો છે.

ભારતે ઇઝરાયેલ અને પેલેસ્ટાઇન વચ્ચેના તણાવ પર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. ભારતે બંને પક્ષોને સંઘર્ષને શાંતિપૂર્વક ઉકેલવા માટે આગ્રહ કર્યો છે.

ઇઝરાયેલ અને પેલેસ્ટાઇન વચ્ચેના તણાવમાં વધારો થવાથી ભવિષ્યમાં વધુ ઉગ્ર સંઘર્ષની ચિંતાઓ વધી છે.

ઇઝરાયેલ અને પેલેસ્ટાઇન વચ્ચેના તણાવ એ વિશ્વ માટે એક મોટો ચિંતાનો વિષય છે.