પ્રેગનેટ હોય તો શું થાય?

By Sajesh Patel

Thursday, 12 October 2023

પ્રેગનેટ હોય તો શું થાય?

ગર્ભાવસ્થા એ એક સમયગાળો છે જ્યારે એક સ્ત્રીના ગર્ભાશયમાં એક ભ્રૂણ વિકસે છે. ગર્ભાવસ્થાના દરમિયાન, સ્ત્રીના શરીરમાં અનેક ફેરફારો થાય છે. આ ફેરફારો ભ્રૂણના વિકાસ અને વૃદ્ધિને સમર્થન આપવા માટે જરૂરી છે.

શરીરમાં ફેરફારો

સ્તનો વધે છે અને મોટા થાય છે.પેટ વધે છે.પાચનમાં તકલીફ થઈ શકે છે.ઊલટી થઈ શકે છે.થાક લાગે છે.મૂડ સ્વિંગ્સ થઈ શકે છે.પેશાબ વધારે થાય છે.

લક્ષણો

મિસ્સ્ડ પિરિયડસવારે ઊલટીપેટમાં સોજોથાકમૂડ સ્વિંગ્સપેશાબ વધારે થવો

પ્રારંભિક ગર્ભાવસ્થા

ગર્ભાવસ્થાના પ્રથમ ત્રણ મહિનાને પ્રારંભિક ગર્ભાવસ્થા કહેવાય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ભ્રૂણનો વિકાસ થાય છે.

મધ્ય ગર્ભાવસ્થા

ગર્ભાવસ્થાના ચોથાથી છઠ્ઠા મહિનાને મધ્ય ગર્ભાવસ્થા કહેવાય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ભ્રૂણ વધે છે અને વિકસે છે.

લેટ ગર્ભાવસ્થા

ગર્ભાવસ્થાના સાતમાથી નવમા મહિનાને લેટ ગર્ભાવસ્થા કહેવાય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ભ્રૂણ પૂર્ણ થાય છે.

જન્મ

ગર્ભાવસ્થાના નવમા મહિનામાં, સ્ત્રીને જન્મ દુખાવો થવા લાગે છે. જન્મ દુખાવો થવાથી ભ્રૂણ ગર્ભાશયમાંથી બહાર આવે છે.

ગર્ભાવસ્થાની સંભાળ

– સ્વસ્થ આહાર ખાવું – પુષ્કળ પ્રવાહી પીવું – દરરોજ ઓછામાં ઓછું 30 મિનિટ વ્યાયામ કરવો – ડૉક્ટરની સલાહ